Klimaatrechtvaardig wonen wil iedereen bij de klimaatdoelen betrekken. Dat betekent wat ons betreft, dat we voor mensen met een inkomen tot modaal de financiële drempels verkleinen of misschien zelfs weghalen.

Klimaatrechtvaardig wonen denkt mee met gemeentes en woningbouw-verenigingen op het gebied van klimaat en wonen. Zij draagt haar steentje bij aan de enorme klimaatdoelen, waarvoor we ons gesteld zien en waar de hulp en inventiviteit van iedereen bij nodig is.

Klimaatrechtvaardig wonen levert zowel een bijdrage aan het verminderen van de woningnood, als ook aan de klimaatdoelen, waar we in Nederland voor staan. We zijn ons ervan bewust, dat de klimaatdoelen voor mensen met een kleine beurs moeilijk zijn op te brengen.